Konsulenttjenester

Vi har bred erfaring fra byggeledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse på større byggeprosjekter og mangeårig erfaring med byggehjelp og byggeledelse på mindre bolig- og næringsbygg.

Byggeledelse

Går du med planer om å bygge nytt næringsbygg, utvide eller rehabilitere, kan det lønne seg å ha en uavhengig fagmann og rådgiver på laget. Etter dine ønsker og behov setter vi sammen den rette oppfølgingen på ditt prosjekt.

Byggledelse
Bygghjelp for private

Bygghjelp for private

Beskrivelse og innhenting av tilbud på byggearbeider. Samt evaluering og kontrahering av disse. Vi kan bistå med teknisk og økonomisk oppfølging og byggeplasskontroll frem til ferdigstillelse. Vi sørger for at alle nødvendige garantier, sikkerheter og forsikringer blir stillet i hele byggeprosessen.

Byggelånsoppfølging

Når man bygger er det ofte en bank som vil ha kontroll på byggeprosjektets økonomiske status gjennom byggeprosessen. Slik at man er trygg på at tilførte verdier på byggeplass henger godt sammen med det som til en hver tid faktureres. Vi gir banker og byggherrer den trygghet de trenger. Detaljeringsgrad av oppfølging tilpasses etter den enkelte bank og eiers retningslinjer og ønsker.

Byggelånsoppfølging
Vedlikeholdsplaner

Vedlikeholdsplaner og tilstandsanalyse

Offentlige og private eiendomsbesittere har behov for å planlegge og budsjettere bygningsmassens vedlikeholdsbehov.

Nord Taksering kan bistå med utarbeidelse av tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner som tilpasses deres behov.

Energimerking og rådgiving

Energimerking er lovpålagt og skal bidra til å fremme energieffektive løsninger. Ordningen går i korthet ut på at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha energiattest. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 m2 ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Nord Taksering utfører energimerking av næringsbygg og boliger. Vi bistår også bygningseiere med rådgivning og energiberegning. Dette er ofte aktuelt i forbindelse med oppgradering og vedlikehold. Da kan det være økonomisk fordelaktig å utrede ulike løsninger for energiøkonomisering.

logo_norsk_takst